Програма REECL

ЕСТЕТИК КЛИМА Е ОДОБРЕН ПАРТНЬОР НА УЧАСТВАЩИТЕ БАНКИ ПО ПРОГРАМА REECL

Естетик Клима ЕООД е одобрен партньор на банките, участващи по финансиращите схеми на Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома. Всички продукти, отговарящи на изискванията за енергийна ефективност могат да бъдат закупени чрез кандидатстване за финансова помощ от REECL. Програма REECL дава възможност на всяко българско домакинство да получи безвъзмездна финансова помощ в размер до 20% от размера на закупените съоръжения по програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома.

ВАЖНО УСЛОВИЕ
Кредити и безвъзмездни помощи се предоставят само при условие, че климатика или климатичната инсталация отговаря на определените изисквания на програмата за енергийна ефективност. Климатиците трябва да са нови и да не са рециклирани или реновирани.

Всички климатици отговарящи на изискванията по програмата за енергийна ефективност в нашия сайт са обозначени с воден знак REECL.

БЪЛГАРСКИ БАНКИ УЧАСТВАЩИ В ПРОГРАМА REECL
- Райфайзен Банк – изчерпан бюджет
- Банка ДСК – изчерпан бюджет
- Банка Пиреос – наличен бюджет
- ПроКредит Банк – изчерпан бюджет
- СИБАНК – изчерпан бюджет
- ОББ – наличен бюджет

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ
За да кандидатствате за кредит по програма Енергийна Ефективност е необходимо да Ви издадем типова оферта, която да предоставите в избраната от Вас банка разполагаща с бюджет. За целта може да попълнете посочения по-долу формуляр, след което ще Ви изпратим сканирана офертата по е-mail, заверена с подпис и печат или заповядайте в офиса на фирмата за да Ви я предоставим лично.

ПОМОЩ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Информация относно програмата за Енергийна Ефективност може да получите на телефон 0886 515 174

Полетата, отбелязани с * са задължителни!