„ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПРАВИ ПРОФИЛАКТИКА НА КЛИМАТИКА?“

Профилактиката на Вашия климатик е важна част от неговата поддръжка, ако държите да го използвате ефективно по-дълъг период от време. Ежегодната профилактика на климатика намалява вероятността от сериозни повреди и скъпоструващи ремонти, а също така подобрява качеството на работата и разхода му на енергия.

Има няколко важни правила, които трябва да спазваме, ако искаме да се възползваме от качествената работа на нашия климатик.
-Поддържане чистотата на топлообменниците
-Почистване на въздушните филтри на климатика
-Редовно почистване на вентилатора на климатика
-Поддържане на оптимално количество на фреона според конкретния модел климатик

„ДО КАКВИ ТЕМПЕРАТУРИ (ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ) РАБОТЯТ КЛИМАТИЦИТЕ?“

По време на зимния отоплителен сезон инверторните климатици от висок клас работят при по-ниски отрицателни температури до -30 , като среднената стойност за повечето видове климатици на българския пазар е между -10 и -15 градуса.

По време на летния сезон, климатикът ви може да работи почти постоянно с изключение на случаите, когато температурата навън надхвърли 45 градуса, което се е случвало само няколко пъти на територията на България.

Естествено е важно да се спомене, че тези стойности са напълно реални при

правилната експлоатация на различните видове климатици, които използвате. Като цяло климатиците са изключително подходящи за нашите географски ширини и работят при почти всякакви атмосферни условия, които могат да се срещнат в нашата страна.

„ЗАЩО ДА СИ КУПИТЕ КЛИМАТИК ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНА ФИРМА ЗА КЛИМАТИЦИ?“

Когато купувате климатик Вие искате да останете доволни и същевременно да го използвате дълги години. Ключовият момент е заложен в отговорността и професионализма на компанията, която ще инсталира Вашия климатик. Не трябва да се пренебрегва факта, че повече от 80% от всички неизправности по климатичната инсталация възникнат по време на монтажа.
И да не забравяме, че ремонтът не е включен в гаранционното обслужване и Вие ще трябва да го заплатите допълнително. За да се избегнат редица неприятности е препоръчително да си закупите климатик от фирми, специализирани в тази дейност. Те ще могат да Ви осигурят надежден монтаж и поддръжка (профилактика), ще гарантират качеството и дългият експлоатационен живот на Вашия климатик.

Любопитни факти за новия Фреон R32

Любопитни факти за новия Фреон R32 

От няколко години на световния, а в последните години и на европейския пазар започна предлагането на битови климатизатори с хладилен агент R32.

Тук ще се опитаме да разясним какво представлява R32, какво е ограничавало употребата му досега, какви са неговите предимства и защо той ще се наложи и постепенно ще измести масовия към момента R410A.

Първо, за да разясним какво представлява R32 ще разясним какво представлява R410a.

Масовият към момента R410A, всъщност представлява смес от два компонента – 50 % R125 и 50 % R32.

R410A = 50 % R32 + 50 % R125

Т. е. R32 не е новооткрит, той на практика се ползва отдавна в сместа R410а и всъщност, той е компонентът с по-добри топлотехнически показатели и който прави хладилния агент R410a подходящ за употреба в климатични системи. Химически R32 е HFC-32 = CH2F2 “дифлуорметан”, еднокомпонентен HFC (хидро флуоро карбон).

По принцип ползването на многокомпонентни хладилни агенти е по-проблемно, отколкото на еднокомпонентни такива поради ред причини:

- различни температури на изпарение и кондензация на отделните компоненти, налагащо ползване на различни скали за определяне на съответствието между температура и налягане при изпарение и кондензация на хладилния агент

- трудности при сервизиране на климатичните системи, поради това, че при теч на хладилен агент се нарушава съотношението на отделните компоненти, което води до промяна на топлотехническите свойства на сместа и затруднява диагностиката на работата на системата

- поради горното, при изтичане на част от хладилния агент от системата, се налага събиране и предаване за рециклиране на цялото останали количество, вместо само да се допълни системата, при което се зарежда изцяло с нов хладилен агент, което при системи със съдържание десетки и стотици килограми изключителни натежава икономически.

Тогава каква е причината да се ползва сместа R410a вместо чист R32?

Причината е това, че R32 е слабо запалим, което ограничаваше употребата му в битовите сплит системи. Добавянето на R125 в сместа R410A е единствено поради факта, че той потиска горенето на R32.

А дали се прави някакъв компромис с безопасността при ползването на R32 в битови климатични системи?

Не, не се прави никакъв компромис с безопасността.

Съгласно глобалната хармонизирана система за класификация и етикетиране на химикали (GHS), химикалите ползвани в индустрията и в бита се разделят само на две категории:

запалими (кат. 1)
изключително запалими (кат. 2)

Тъй като при класификацията на химикалите според GHC се ползва подход, който дава ориентир за правилата за безопасен международен транспорт на химикалите, според тази класификация R32 е класифициран в категория 2 – изключително запалим, и съответно в информационните листове за безопасност фигурира като такъв.

При тази класификация обаче не се вземат под внимание значими фактори като скорост на горене, минимална и максимална концентрация на газа във въздуха, при която сместа е запалима, енергия необходима за възпламеняване и т. н.

С въвеждането на международния стандарт  [Anchor] ISO 817:2014 химикалите се разделят на четири групи, като се отчитат повече от техните свойства:

Клас 1 – без разпространяване на пламък
Клас 2 L – ниска запалимост
Клас 2 – запалим
Клас 3 – висока запалимост

Този стандарт се ползва като еталон в други стандарти, от които се определя приложимостта на съответното оборудване – например монтаж на определен вид климатична инсталация в помещение с определени размери в определен вид сграда.

Съгласно ISO 817:2014 R32 попада в клас 2 L – слабо запалим.

Какво обаче на практика означава това.

Преди всичко, скоростта на горене на R32 е много ниска – под 10 см/с, което означава, че дори и да се възпламени, той просто изгаря във въздуха без да предизвиква експлозия.

На второ място, всеки газ, за да гори във въздуха трябва да достигне определена минималната концентрация на възпламеняване. Но тъй като тази минимална концентрация за R32 е доста висока – 14 % това е малко вероятно да се случи. Например за да се достигне 14 % концентрация на R32 в затворено помещение, трябва цялото количество хладилен агент на климатизатор клас 50 да изтече в помещение 2х2 м (при височина 2.6 м) което е много слабо вероятно, имайки предвид, че климатизатор клас 50 обикновено се монтира в помещения с площ по-голяма от 30 кв. м.

На трето място, за да се получи възпламеняване трябва да се създаде искра с определена енергия, която за R32 е от 15 до 100 mJ (за ацетилена например тази енергия е 0.017 mJ). Т. е. R32 не може да се възпламени от механична искра или искра в електрически ключ, която има енергия по-малка от 0.6 mJ. За да се възпламени R32 трябва искра с по-голяма енергия, например открит огън.

Освен това, всеки един газ при определена температура се самозапалва без да е необходима искра, но температурата на самозапалване на R32 е много висока – 648 °С и на практика трудно може да се достигне в битови условия.

И така, от изложеното по-горе става ясно, че R32 не е невъзможно да се запали, но е много слабо вероятно предвид съвкупността от фактори, които трябва да се изпълнят, за да се случи това.

А какво печелим ние и околната среда от замяната на R410A с R32?

1. Потенциалът на глобално затопляне (ПГЗ) на R32 е 675 в сравнение с 2087.5 на сместа R410A, или повече от три пъти по-нисък.

2. Поради по-добрите топлотехнически показатели на R32, климатизатори с една и съща мощност се зареждат с около 30 % по-малко хладилен агент в сравнение с моделите с R410A.

3. Климатизаторите с R32 поради по-добрите му характеристики са по-висок енергиен клас, т. е. отдавайки едни и същи мощности като тези с R410A, консумират по-малко електроенергия.

Натрупването на ефекта от горните фактори води до това, че климатизатор работещ с R32 , за своя жизнен цикъл нанася почти пет пъти по-малко вреда на природата в сравнение със същия модел с R410A.

Тъй като приоритет за Европейския съюз е намаляване на въздействието на хората върху околната среда и борба с климатичните промени, бе приет нов регламент за флуорираните парникови газове, влизащ в сила от 2025 г. Съгласно този регламент се забранява използването на хладилни агенти с ПГЗ над 750 в единични сплит климатици с количество на хладилния агент под 3 кг. Това на практика означава, че след 2025 г. на европейския пазар няма да може да се предлагат битови климатични системи с R410A и засега единствения хладилен агент, отговарящ на изискванията на новия регламент е R32.

Десет заблуди за климатиците

Десет заблуди за климатиците

Заблуда първа:
Само инверторните климатици стават за отопление.
Не, не е вярно! Всички съвременни климатици с общо предназначение могат да работят в режим на отопление и в режим на охлаждане. Инверторните климатици просто са по-усъвършенствани системи с прецизен контрол, които работят с по-ниска консумация на електричество. Ако се ползват целогодишно си заслужава да се използва по-голямата им енергиина ефективност и да се реализира икономия. Все пак не бива да се забравя, че въпреки по-високата им цена от обикновените климатици , след известен период на експлоатация разликата в цената се изплаща от икономия и ставате собственик на отлична машина, която пести пари. Но дори и обикновените термопомпени климатизатори успешно се справят с отоплението на дома.

Заблуда втора:
Мултисплит системите са за предпочитане, когато искаме да климатизираме няколко помещения.
Не, не е вярно! Мултисплит системите пестят място, но не и пари!!! Системите с едно външно и няколко вътрешни тела са подходящи за места, където е невъзможно разполагането на няколко външни тела по фасадата на сградата. При условие, че е възможно закрепването им към стената и е лесно обслужването им при аварии. Но не бива да храним илюзии – конфигурациите винаги са по-скъпи: монтажа изисква винаги компромис с дължината на тръбните пътища, което води до по-ниска енергийна ефективност. По-дългите тръбни пътища означават по-висока цена за монтаж. Изчезва енергийната независимост за всяко помещение и от там невъзможността да се пести електроенергия. При авария губим цялата конфигурация и оставаме без климатик във всички помещения.
По дефиниция колкото е по-мощен климатикът толкова по-ниска е енергийната му ефективност, друг не по-малко важен проблем са шумът и вибрациите на големите агрегати.

Заблуда трета:
Не бива външното тяло да се монтира по-високо от вътрешното.
Не, не е вярно! Когато монтажът е изпълнен по правилата, т.е. имаме направен маслен трап на тръбите, който не позволява изтичането на компресорното масло към вътрешното тяло, се осигурява нормална експлоатация на климатика и той служи вярно и дълго.

Заблуда четвърта:
С климатика е много по-евтино отоплението
Да, вярно е! Но условие с неизменна важност е помещенията които ще се отопляват с климатик, да са с добра изолация и перфектна дограма. Само тогава можем да сме спокойни, че ще спестим пари и ще се чувстваме комфортно и през най-студените зимни дни. Климатикът не е панацеята на отоплението и не бива да се заблуждаваме , че изведнъж ще спрем да плащаме изобщо.

Заблуда пета:
Китайските климатизатори са лоши и не са за предпочитане.
Не, не е вярно! Трябва да се има предвид, че производството на климатици, както много други съвременни производства са напълно автоматизирани и значение за надеждността на дадено изделие имат повече материалите и елементите от които е направено то , от колкото страната производител. На българския пазар все по-рядко попадат "ментета", с непознат произход и без гаранция, но все пак всеки купувач трябва да се информира преди покупка за всички условия и гаранции.

Заблуда шеста:
За гаранционни проблеми с климатика се обръщаме там, от където сме го купили.
Не, не е вярно! Чиста загуба на време и на нерви е да се обаждате с гаранционни претенции в магазините, от където сте си закупили конфигурацията. Гаранциите се покриват от "оторизираните сервизни групи" или по-просто казано от фирмата която Ви го монтира. Това което трябва да направите, ако си купувате климатик от някой магазин е да поискате повече информация за монтажната група , която ще Ви извърши монтажа. Най-добре за гаранционното обслужване е да си купите климатик от същата фирма, която ще Ви го монтира и пусне в експлоатация после.

Заблуда седма:
Климатика пренася по тръбите топъл или студен свеж въздух от вън и така климатизира.
Не, не е вярно! По тръбите на климатика (те са две) тече хладилен агент – фреон, който изпълнява затворен цикъл (т. нар. цикъл на Карно). Причина за някакъв теч на фреон може да бъде само пропуск от дефектно тяло или некачествени връзки. И тогава с намалено количество хладилен агент климатика престава да работи и дори може да дефектира. Сплит системата не пренася въздух от улицата, а охлажда или нагрява наличния въздух в стаята ни и това налага периодично да проветряваме.

Заблуда осма:
Когато външното тяло на климатика се монтира на остъкления ни балкон, решаваме проблема със замръзването при ниски температури и климатизатора ни работи без проблем.
Не, не е вярно! Климатиците пренасят енергия, не я създават!!!
Нека си представим най-простия случай: имаме стая с обем 20 кв.метра и остъклен балкон също 20 кв.м Понеже не е отоплявано и температурата ни е 5 градуса, пускаме климатика в режим на "топло" за един час и в стаята ни температурата става 25 градуса . Това е чудесно, вече можем да съблечем пуловерите и да останем почти без дрехи в стаята, защото сме повишили температурата в стаята ни с цели 20 градуса. Но какво е станало с нашата тераса . Понеже както казахме в началото климатичната система не създава енергия, а само я пренася температурата на терасата е спаднала с онези 20 градуса които добавихме в стаята и е станала -15 градуса!!! Може да се окаже, че на терасата ни е по-студено от колкото е в "студения" зимен ден.
Какво тогава се случва с ефективността на климатика ни, а добра ли е изолацията ни на стената на терасата?
Дали въобще климатика ще продължи да работи при тези ниски температури?
Все сериозни въпроси, нали!

Заблуда девета:
High COP инверторите отопляват по-добре.
Не, не е вярно! Отоплителната мощност, а не енергийната ефективност са основна характеристика, при изборът на подходящ климатик за Вашето помещение. Имайте предвид, че технологично, колкото един климатик е по-малък, толкова е с по-голям коефициента на енергийна ефективност (COP). За това "деветката" от High COP серията инвертори на коя да е марка климатици е по-маломощна от "нормалната деветка" инвертор. За това е много важна предварителната консултация със специалист, който да Ви ориентира за подходящ климатик.

Заблуда десета:
При избор на инверторен климатик се гледа максималната мощност.
Не, не е вярно! В каталозите за инверторни климатици като характеристика се дава номинална мощност, минимална и максимална. Това се прави с цел, потребителят да бъде запознат с възможностите на машината да се справя със зададената температура в помещението.
Минималната мощност се дава в режим на поддържане при достигане зададената температура, максималната мощност климатика развива при първоначално пускане до достигане на зададена температура. В случай, че климатика не може да достигне градусите, той продължава да работи, като черпи повече електричество и има голяма опасност да се повреди.
Тук правим аналогия с автомобилите: не може да караме колата си постоянно с максималната скорост, колкото може да вдига.

Избор на климатик

Покупката на климатична система би могла да постави пред Вас много въпроси: каква марка, тип, модел, мощност. Голямото разнообразие на предлаганите на българския пазар климатици дава възможност за богат избор на тази техника според качество, цена и технически параметри. Много е важно да се избере най-подходящият за съответното помещение климатик (модел, тип, мощност), за да работи безпроблемно при максимална ефективност и минимални разходи на електроенергия.

Как да изберем климатик? Климатика се избира на основата на изчисления, а не според нашето желание. Компромис с цел спестяване на пари при покупката на климатик винаги се "отплаща" като увеличена сметка за ток.

За какво ще се използва? Ако климатикът ще работи предимно през лятото за охлаждане и за отопление през есенния и пролетния период, той може да бъде с фиксирана мощност (обикновена сплит-система).

Ако ще го ползвате целогодишно – и за основно отопление, независимо от климатичните особености и при много ниски температури през зимата, Ви трябва инвертор с променлива мощност.

Какво помещение ще климатизира? Основни критерии при избора на мощност на климатика са обемът на помещението и неговите особености – разположение, външни стени, изолация и др. Моделите климатици с различна мощност се предлагат според обема на помещението, но при проектиране на климатичната система се отчитат и оценят ред други фактори, като например температурния диапазон на външната среда. При понижаване на външната температура се понижава и ефективността на климатика в режим на отопление, затова трябва да предвидим и необходимия запас по климатична мощност.

С какъв бюджет разполагаме? По-скъпите модели климатици имат усъвършенствани филтриращи системи за въздуха, доста по-тихи, икономични и с по-големи възможности за отопление при много ниски температури на околната среда. По-евтините системи консумират повече електроенергия и комфортът, който създават не е толкова добър. Всеки сам преценява в зависимост от изискванията си към домашната среда и финансовите си възможности.

Няколко съвета за избор на климатик:
1. Проверете климатика, който избирате, дали отговаря по мощност на помещението, в което смятате да го монтирате? Запознайте се с температурния диапазон на работа на климатика и отчитайте, че мощността му за охлаждане намалява с покачване на температурата, а също и мощността на затопляне намалява при ниски температури.
2. Не бързайте да избирате "най-евтината" услуга от коя да е монтажна група, а се запознайте с качеството им на работа и наличието на необходимата апаратура!
3. След като сте избрали монтажната група, запознайте се с начина на изпълнение на монтажа (място на телата, от къде ще мине тръбният път, с какви материали се работи и всичко което Ви интересува), за да си създадете визуална представа и да няма разочарование от свършената работа на края.
4. Проверете дали монтажната група се ангажира да поддържа вече изградената от тях климатична инсталация? Обърнете внимание на условията за гаранционно обслужване от фирмата ангажирала се с това!

Естетик Клима е специализирана фирма в проектирането и изграждането на климатични инсталации. Дейността включва продажба, доставка, монтаж и сервиз на климатици. Продуктовата гама включва климатици от всеки вид - инверторни и конвенционални климатици, а и всички техни типове - стенни, подово-стенни, таванни, касетни, колонни климатици.

Фирмата предлага на своите Клиенти високо качество на извършената дейност, бърза и адекватна реакция, реализация на нестандартни решения и най-вече висок професионализъм, което е най-важното условие за безотказната работа на Вашия климатик. Поставяме си за цел Клиента да остане доволен, така че той да бъде нашата най-добра реклама !