Ремонт на климатици

Гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване на всички видове климатици.

Гаранционен сервиз: За възникнали проблеми при гаранционни климатици, закупени от Естетик Клима ЕООД, клиентът получава напълно безплатно отстраняване на проблема в срокове упоменати в гаранционните условия. При възникнал гаранционен проблем, ремонтът на климатичната техника е за сметка на Естетик Клима, включително резервни части и ако е необходим демонтаж, тестване в сервиз и монтаж. ВАЖНО: Изключение правят случаите, когато по желание на клиента климатичната техника е монтирана с вишка или алпинист. Тогава клиента трябва да осигури достъп до климатикът или да заплати стойността на услугата, осигуряваща достъпа. Ако се констатират действия извършени от неупълномощено от фирмата лице, гаранцията отпада и стойността на ремонта следва да се заплати изцяло от клиента. Фирмата не носи отговорност за повреди възникнали в следствие на самоволни и противопоказни действия извършени от клиента или негов представител.

Извънгаранционен сервиз: Нашите сервизни техници посещават обектите и своевременно отстраняват възникналата повреда. Ако при диагностиката на климатика се установи, наличието на сервизен проблем, който не може да бъде отстранен на място се извършва демонтаж на климатика и транспортиране до сервиза, където екип от специалисти ще отстранят повредата. Всяка повреда трябва да бъде диагностицирана и отстранена от правоспособен техник, в противен случай се рискува напълно спиране на климатика. Проблемите при по-стари климатици могат да бъдат: повреда в компресора, в четирипътния вентил, подмяна на кондензатор, допълване с фреон, повредена перка на вентилатора. Ние работим с оригинални резервни части от вносителите. 

Диагностиката на климатик се състои от проверка на цялостната работа на климатичната система –  от дистанционното управление, функционирането на електрониката, механичните части турбина и вентилатори, електромоторите за движение на клапите, нормалното преминаване на въздушната струя през топлообменниците до същността на хладилната система-работните параметри на компресора и циркулацията на фреона. Проверява се целостта на хладилната система и хладилните връзки (кранове, гайки). Диагностиката на климатик е различна при различните видове и модели климатици. В зависимост от същността на проблема на професионалист може да отнеме от десет минути до един час. Много е важно да се локализират не само съществените проблеми, но и проблеми в зародиш. Например започнало наскоро износване на елементи и части. Навременната подмяна на износени части може да спести пари за в бъдеще.

Преди да дадете заявка за сервиз проверете:

  • Включен ли е климатикът в захранването?
  • Включен ли е таймерът на климатикът?
  • Има ли паднал или изгорял предпазител в електрическото Ви табло?
  • Подменяни ли са скоро батериите на дистанционното управление?
  • Зададена ли е подходяща стайна температура и работен режим за ефективна работа на климатикът?
  • Почистени ли са въздушните филтри на вътрешното тяло?


Цени за ремонт и сервиз на климатици

Описание на сервизни и ремонтни дейностиЦена с ДДС
Посeщение и диагностика на климатик40,00 лв.
Повикване на технически екип без основателна причина30,00 лв.
Демонтаж или монтаж на климатично тяло на климатик до 14 000 BTU40,00 лв.
Демонтаж или монтаж на климатично тяло на климатик от 15 000 до 24 000 BTU50,00 лв.
Демонтаж или монтаж на цяла сплит система до 14 000 BTU (без промяна на местоположението на системата)80,00 лв.
Демонтаж или монтаж на цяла сплит система от 15 000 до 24 000 BTU (без промяна на местоположението на системата)100,00 лв.
Демонтаж или монтаж на вътрешен или външен електронен блок40,00 лв.
Ремонт на електронен блок или платка в зависимост от марката, модела и големината на климатика (консумативи и труд)20,00 - 200,00 лв.
Демонтаж или монтаж на вентилаторен мотор на вътрешно или външно тяло, в зависимост от марката, модела и големината на климатика40,00 лв.
Ремонт на вентилаторен мотор на вътрешно или външно тяло (консумативи и труд)100,00 лв.
Подмяна на четирипътен вентил (труд)100,00 лв.
Подмяна бобина за четирипътен вентил (консумативи и труд)80,00 лв.
Подмяна на ЧЕК-вентил (труд)70,00 лв.
Подмяна на компресор (труд)120,00 лв.
Подмяна температурен датчик (консумативи и труд)80,00 лв.
Подмяна на електрически кондензатор в зависимост от марката, модела и големината на климатика (консумативи и труд)40,00 – 80,00 лв.
Подмяна на кранове на външно тяло за 1 бр. (консумативи и труд)80,00 лв.
Проверка и тест за пропуск на хладилен агент с азот (консумативи и труд)70,00 лв.
Заварка на пропуск за 1бр. (консумативи и труд)30,00 лв.
Зареждане на климатична инсталация с R407C за 100 гр. фреон (консумативи и труд)18,00 лв.
Зареждане на климатична инсталация с R410A за 100 гр. фреон (консумативи и труд)18,00 лв.

Ако клиента се откаже от ремонта или го отложи за бъдеще време, той заплаща само разходите за посещение и диагностика, както и транспортните разходи извън гр. Бургас.