Безплатен оглед и консултация

В днешно време голяма част от бъдещите потребители на климатици, успяват сами да се ориентират каква климатична система е подходяща за техните нужди. Повечето от тях взимат правилни решения, на база предоставена информация в интернет пространството или от компетентни лица. Разбира се има и група потребители, които не успяват да преценят какъв климатик е подходящ за охлаждане и отопление на тяхното помещение или помещения. Често при такъв тип хора биха могли да възникнат въпроси от типа на:

Каква мощност е необходима за климатизиране на определеното помещение или помещения ? Какъв тип климатична система би била най-подходяща - стенен, подов, таванен или коленен климатик ? Възможно ли е да се монтира вътрешното или външното тяло там където желаем ? Има ли начин кабелите и тръбите да бъдат скрити, така че естетически климатика да се впише в интериора ?

Има определени помещения, които имат своята специфика и е необходимо особено внимание при планиране на отоплителната мощност. Това могат да са по-обемни и нестандартни по размер помещения, такива с прегради, висок или скосен таван, труден достъп и други конструктивни специфики, но също така имат значение и самите обитатели – чувствителни на температурни разлики потребители, бебета и малки деца, възрастни или болни хора, домашни любимци и т.н. От голяма важност е и значението на мястото, например паметници на културата, които не позволяват намеса в архитектурно отношение.


Ето в такива случаи е най-разумно да се обърнете към специалист на "Естетик Клима" ЕООД за Вашия оглед на помещенията, за които планирате монтаж на климатична система за отопление и охлаждане. Ние с удоволствие ще отговорим на всички ваши въпроси и ще дадем най-точното решение за вашите нужди, като се съобразим със вашите желания и спецификата при монтажа.

Огледът представлява предварителен преглед от специалист на мястото за монтаж на уреда и включва:

  • Запознаване с помещението (помещенията) за монтаж
  • Преценяване на спецификите и характеристиките на обекта
  • Запознаване с работния проект (в случай че има разработен такъв)
  • Консултация с клиента, относно неговите нужди, изисквания и предпочитания
  • Предложение за възможни места за монтаж и препоръки относно най-подходящото
  • Отговор на всички възникнали от клиента въпроси, касаещи монтажа на уреда

Огледът е безплатен при закупуване на предлаганите от нас климатични системи. При предварителното посещение се заплащат 30,00 лв., които се възстановяват на клиента, като се приспадат от стойността на климатичните системи при покупка.