Политика за личните данни

Въведение

Настоящата политика е изготвена въз основа на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО, както и въз основа на съответните насоки, приети от Работна група 29. Тъй като към момента на изготвянето на настоящата политика, защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни се осигурява от българския Закон за защита на личните данни, всякакви промени в законодателството (както на европейско, така и на национално равнище) могат да имат за последица възникването на необходимост от изменение или допълване на тази политика. В случай на несъответствие между тази политика и законодателството (както първично, така и вторично), последното има предимство.
“ЕСТЕТИК КЛИМА” ЕООД, ЕИК 203013296, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, ул. „Александър Стамболийски“ 63 ет. 1(„Дружеството“, „Естетик Клима“ „ние“ „нас“), като взе предвид, че:

(1) Считано от 25 май 2018 година влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (“GDPR”), с който се променя съществено съществуващият правен режим на защита на данните,
(2) Като юридическо лице, установено на територията на Република България – Естетик Клима ЕООД, е администратор на лични данни и обработва такива в съответствие с GDPR и актовете по неговото прилагане, както и с действащото национално законодателство, прие настоящата Вътрешна политика за защита на личните данни (наричана  за краткост „Политика“):

Естетик Клима подхожда с най-голяма отговорност и се ангажира да обработва личните данни в съответствие с приложимото действащо законодателство. Политиката има за цел да предостави рамката по отношение на обработването на лични данни, извършвано от Естетик Клима, както и да начертае основните принципи, които следва да бъдат спазени във всеки един процес по обработване в Дружеството. Настоящата политика може да се допълва от политики, насочени към неприкосновеността на личните данни, както и процедури и инструкции, регулиращи отделни, специфични права и задължения, свързани със защитата на личните данни.
- Изпълнение на направена поръчка, което включва уточняване на адрес за доставка/монтаж и начин на плащане.
- Издаване на фактура на ФЛ/ЮЛ, когато това е необходимо.
- Издаване на гаранционна карта.
- В случаи на регистрация и поддържане на потребителски профил в сайта, което включва и техническо съдействие за създаване на потребителски профил и възстановяване на забравена парола за достъп.
- Управление и администриране на сайта.
- Във връзка с отправени оплаквания, рекламации, жалби, включително възстановяване на суми, замяна на продукти и други.
- В случаи на гаранционно/сервизно обслужване.
- За счетоводни, статистически и маркетингови цели.
Много рядко се налага използването на лични данни за цели, различни от посочените, но ако възникнат такива обстоятелства, потребителите ще бъдат информирани преди да използваме тяхна лична информация.
Настоящата политика за защита на личните данни, включително и
- Изпълнение на направена поръчка, което включва уточняване на адрес за доставка/монтаж и начин на плащане.
- Издаване на фактура на ФЛ/ЮЛ, когато това е необходимо.
- Издаване на гаранционна карта.
- В случаи на регистрация и поддържане на потребителски профил в сайта, което включва и техническо съдействие за създаване на потребителски профил и възстановяване на забравена парола за достъп.
- Управление и администриране на сайта.
- Във връзка с отправени оплаквания, рекламации, жалби, включително възстановяване на суми, замяна на продукти и други.
- В случаи на гаранционно/сервизно обслужване.
- За счетоводни, статистически и маркетингови цели.
Много рядко се налага използването на лични данни за цели, различни от посочените, но ако възникнат такива обстоятелства, потребителите ще бъдат информирани преди да използваме тяхна лична информация.
Настоящата политика за защита на личните данни, включително и Общите условия за използване, съблюдават всички правила, които „ЕСТЕТИК КЛИМА“ ЕООД ще спазва във връзка със събирането и обработването на Вашите лични данни.
Моля, запознайте се внимателно с всички тези условия преди да изпозлвате сайта ни или преди да ни предоставите Вашите лични данни и в случай на въпроси или коментари във връзка с това, можете да се свържете с нас на office@estetik-klima.com  или на някой от публикуваните контакти.
- Данни за направените от Вас поръчки, в случаите на регистриран профил.
- Финансови данни като банкова сметка и други.
- Данни, събирани при използване на контактните форми или посредством чата на сайта.
- Данни за издаване на фактура на ФЛ, които включват освен имена и постоянен адрес, но и ЕГН.
- Данни във връзка с кандидатстване за покупка на кредит. В този случай предоставяме Вашите лични данни на съответната кредитна институция, към  която кандидатствате с цел одобрение на кандидатурата за покупка на изплащане.
Преди да пристъпите към покупка на кредит, можете да се запознаете с цялостната политика по GDPR на всяка една банка:
Ако имате съмнения, че Вашите данни, които сте ни предоставили, са компрометирани под някаква форма, моля, свържете се с нас, но имайте предвид, че както ние се задължаваме да осигуряваме сигурността на информацията, която сте споделили с нас, така и Вие носите отговорност за запазване сигурността на Вашата парола/и и информацията за регистрация и достъп до персонализираната Ви страница, както и за удостоверяване актуалността и точността на личните данни, които ние поддържаме за Вас.
Ние си съдействаме с Комисията за защитата на личните данни както при определяне на рисковете и механизмите за контрол, така и при всяко искане от надзорния орган при изпълняване на неговите задължения. В случай на нарушение на сигурността на личните данни Комисията ще бъде уведомена за предприемане на своевременни мерки за предотвратяване на неблагоприятните последици, които биха могли да произтекат.
С цел избягване на злоупотреби, искания, свързани със споменатите по-горе права, ще бъдат уважени и изпълнени при условие, че са изпратени от имейл адреса, който е използван при регистрацията на потребителски профил или съдържат достатъчно информация, която да Ви идентифицира като притежател именно на тези лични данни.
"ЕСТЕТИК КЛИМА" ЕООД има право да откаже предоставянето на исканата лична информация, обосновавайки се за причините.
- Декларация за съгласие за обработка на лични данни на TBI Bank
- Декларация за съгласие за обработка на лични данни на Уникредит Кънсюмар Файненсинг
"ЕСТЕТИК КЛИМА" ЕООД може да използва тези данни и информация анонимно със статистическа цел за подобряване и оптимизиране на съдържанието на уеб сайта.

Нашият ангажимент към Вас във връзка със защитата на личните Ви данни
Тъй като защитата на личните данни на нашите клиенти е от изключителна важност за нас, "ЕСТЕТИК КЛИМА" ЕООД, гарантира запазване на конфиденциалност на личните данни на всички свои потребители, като се ангажира те да бъдат използвани изрично само по предназначените цели, като:

Регистрация на потребителски профил
"ЕСТЕТИК КЛИМА" ЕООД осъществява търговия посредством сайт www.estetik-klima.com, където потребителите могат да регистрират собствен потребителски профил, чрез който имат възможност да осъществяват онлайн поръчки. За регистрацията е необходимо да се съгласите с Общите условия и Политика за личните данни, като по този начин давате Вашето съгласие личните Ви данни да бъдат използвани съгласно политиката за защита на личните данни на сайта. Дори да не желаете да регистрирате потребителски профил, имате възможност да осъществявате поръчки, като в този случай споделената информация се използва единствено за изпълнение на поръчката и не се съхранява за следващи такива.

Какво представляват личните данни
"Лични данни" са всяка информация, чрез която едно лице може да бъде идентифицирано като физическо лице и може да включва име, пол, възраст, ЕГН, имейл, банкови данни, IP адрес и др.

Личните данни, които "ЕСТЕТИК КЛИМА" ЕООД събира
Начините, по които събираме личните Ви данни, са чрез нашия електронен магазин във връзка с регистрация на собствен акаунт, направена поръчка или отправено запитване; по телефона; по електронната поща; посредством канали на социалните мрежи или директно събиране на данни от служители на фирмата при консултация, запитване за оферта или покупка в търговските ни обекти. Видовете лични данни, които може да изискаме са следните:

Лични данни, които се събират по автоматичен начин
Посредством сайта estetik-klima.com "ЕСТЕТИК КЛИМА" ЕООД събира данни и обща информация, когато обект на данни или автоматизирана система достъпят сайта. Тези данни и обща информация се съхраняват в регистрационни файлове на сървъра и могат да представляват:
- вида на използвания браузър;
- използваната операционна система;
- уебсайт, който препраща към нашия уеб сайт;
- датата и часа на достъпа до нашия уеб сайт;
- адреса на интернет протокола (IP адрес);
- доставчика на интернет услуги на системата за достъп и др.

На кого предоставяме Вашите лични данни
Във връзка с изпълнение на законовите и договорните ни задължения към Вас, може да предоставим Ваши лични данни на:
- Куриерска/транспортна фирма, която да извърши доставката на поръчани от Вас продукти.
- Външна монтажна/сервизна фирма.
- Финансови/банкови/кредитни институции за извършване на плащане на продукт/услуга, включително и при кандидатстване за покупка на кредит.
- Счетоводна фирма, подпомагаща счетоводната дейност на "ЕСТЕТИК КЛИМА" ЕООД.
- Фирми, организации или лица, които извършват консултантски услуги като IT компании, адвокати, маркетингови агенции и други.
- Лица, органи и институции, на които сме длъжни да предоставим Вашите лични данни по силата на действащото законодателство.

Как защитаваме данните Ви
"ЕСТЕТИК КЛИМА" ЕООД поема отговорност да осигури защитата на Вашите лични данни, като използва физически, електронни или процедурни защитни средства, които са в съответствие с приложимото законодателство за защита на непублични лични данни. При осъществяване на достъп до нашия уеб сайт, интернет комуникацията се защитава посредством SSL технология с висока степен на защита на сигурността. Достъпът до Вашите лични данни е ограничен единствено до служители, които се нуждаят от тях, за да предоставят определен продукт или услуга. Те са обучени за работа с чувствителна информация и са задължени да я третират като конфиденциална.

Вашите права като субект на лични данни
- Можете да изискате достъп до Вашите лични данни, които поддържаме за Вас, или да изискате от нас да коригираме, променим, изтрием или блокираме данните, като се свържете с нас на посочените контакти. Заличаването на личните данни по Ваше искане е възможно, освен ако не съществуват законови задължения за тяхното съхранение.
- Можете да оттеглите всяко съгласие, което сте ни предоставили, или да обжалвате обработването на Вашите лични данни по всяко време на законово основание, след което ще приложим Вашето искане.

- Ако "ЕСТЕТИК КЛИМА" ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, Вие имате право да бъдете уведомени за това нарушение и за мерките, които ще се предприемат за предотвратяване на възможните негативни последствия.
- Имате право да възразите срещу начина, по който обработваме личните Ви данни като се обърнете и към главния надзорен орган на имейл адрес kzld@cpdp.bg. Но "ЕСТЕТИК КЛИМА" ЕООД препоръчва преди да се стигне до тази инстанция, да отправите първо Вашите възражения към нас за по-бързо разрешаване на създалата се конфликтна ситуация и в случай на неодобрение на крайния резултат, да се насочите към комисията за защита на личните данни.

Промени в политиката за защита на личните данни
"ЕСТЕТИК КЛИМА" ЕООД си запазва правото да променя тази политика за защита на личните данни по всяко време, като всяко изменение ще бъде публикувано и достъпно до всеки един потребител, който използва уеб сайта. В случай на несъгласие с направените промени, Вие имате право да не използвате нашите услуги, предоставени посредством нашия уеб сайт.

Срок на съхранение на личните данни
"ЕСТЕТИК КЛИМА" ЕООД ще съхранява и използва личните Ви данни в необходимия срок за изпълнение на целите, поради които са събрани. След изтичане на този период, данните Ви ще бъдат изтрити, псевдонимизирани или анонимизирани. Освен ако нормативен акт не наложи по-дълъг период на съхранение.

За да осигурим максимална защита и сигурност на Вашите лични данни и информация, мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на непрекъснато подобряване и адаптация към новите технологии.
- Осъщестяване на връзка с клиентите по повод потвърждаване на поръчка или обслужване на конкретно запитване.
- Данни за контакт като имена, имейл, адрес, телефонен номер, които се използват за изпъленение на направена поръчка.


Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

Сайтът на Естетик Клима ЕООД използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити. 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Видове бисквитки, които използваме:

Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език.

Аналитични бисквитки

Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.

Функционални бисквитки

Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него и други.

Бисквитки за прецизно таргетиране

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.


Раздел I: Общи положения

1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между „ЕСТЕТИК КЛИМА” ЕООД и лицата,ползващи сайта находящи се на www.estetik-klima.com.
1.1 „ОБЩИ УСЛОВИЯ“ – означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта от разстояние, находящ се на www.estetik-klima.com.
1.2 „ЕСТЕТИК КЛИМА” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 203013296, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Александър Стамболийски 63 ет. 1, наричано по-долу ЕСТЕТИК КЛИМА или Дружеството.
1.3 Лицата, ползващи сайта са лица, ползващи функционалностите на сайта и потребители по смисъла на Закон за защита на потребителите, наричани по-долу ползвател/и или потребител/и.
1.4 Сайт означава уебсайта находящ се на www.estetik-klima.com.
1.5 
Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online от фирма "ЕСТЕТИК КЛИМА"ЕООД


Раздел II: Общи условия за ползване на сайта на ЕСТЕТИК КЛИМА

2. Следните условия са условията на споразумението между Вас и ЕСТЕТИК КЛИМА. Осъществявайки достъп, браузвайки и /или използвайки този уеб сайт, Вие автоматично потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани от тези условия, както и че ще спазвате всички намиращи приложение законови и други разпоредби. Ако не приемате тези условия, моля не ползвайте този уеб сайт.
2.1 Всички изображения, текстове, flash анимации и др. са за лично ползване. 
2.2 Този сайт може да съдържа други бележки за собственост и информация за авторски права, условията за които трябва да бъдат съблюдавани и изпълнени. Информацията на този сайт може да съдържа технически неточности или печатни грешки.
2.3 Информацията може да бъде променяна или обновявана без предизвестие. ЕСТЕТИК КЛИМА може да прави подобрения и/ или изменения в продуктите и програмите, описани в тази информация, по всяко време и без предизвестие.
2.4 Възможно е електронното изображение да е илюстративно или да са променени нюанса на цветовете, ЕСТЕТИК КЛИМА не поема отговорност за точността на предоставяната информация и изображения. Получателят използва тази информация на собствена отговорност.
2.5 ЕСТЕТИК КЛИМА се грижи за строгата конфиденциалност на предоставени от вас лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Получените данни ще бъдат използвани единствено и само за подобряване на нашите услуги.
2.6 Доколкото е позволено от приложимия закон, ЕСТЕТИК КЛИМА при никакви обстоятелства не е отговорен за всякакви преки, непреки, специални или последващи щети от използването на този сайт, или от всеки друг свързан web сайт, включително, без ограничения, всякакви пропуснати ползи, прекъсване на дейността, загуба на програми или други данни на информационната ви или друга система, дори ако изрично сме били уведомени за възможността от възникването на такива щети.
2.7 ЕСТЕТИК КЛИМА не предоставя никакви лицензи за авторски права, патенти или други права върху интелектуална собственост. Дизайнът, структурата и съдържанието на сайта са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното им право на ползване принадлежи на „ЕСТЕТИК КЛИМА” ЕООД. 
2.8 ЕСТЕТИК КЛИМА има право по всяко време да преразглежда тези условия, обновявайки настоящото обявление. Използвайки този уеб сайт Вие се съгласявате, че ще бъдете обвързани от всички направени промени, като се задължавате периодично да посещавате тази страница, за да се запознавате с текущите условия.


Раздел III: Общи условия за покупко – продажба на стоки и услуги посредством сайта на ЕСТЕТИК КЛИМА

3. Цени
3.1 Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им.
3.2 Всички продукти присъстващи в сайта се доставят от служители на ЕСТЕТИК КЛИМА за област Бургас и с куриерски фирми за останалите области на посочен адрес от потребителят. Срокът за доставка е до 3 работни дни, когато стоката е налична в склад.
3.3 При промяна на цената Потребителят е задължен да плати тази цена, която е била актуална по време на сключване на договора.
3.4 При намаления, обявени на сайта, неактуалните цени се в черен цвят, а до тях с червен цвят се обявява цената с намалението. Ако е фиксирана дата намалената цена важи до нейното настъпване, а ако липсва крайна дата намалението е до изчерпване на количествата от дадения продукт.

4. Поръчки и доставка на стока и/или услуга
4.1 Поръчки могат да правят всички ползватели на сайта и онлайн. Поръчките се обработват седем дни в седмицата от 09:00 ч. до 18:00 ч.
4.2 Всички продукти присъстващи в сайта се доставят от служители на ЕСТЕТИК КЛИМА на посочен адрес от потребитялят. Срокът за доставка е до 3 работни дни, когато стоката е налична в склад.
4.3 Ако даденият продукт е със статус “По заявка” срокът на доставка се увеличава от 10 до 20 работни дни в зависимост от вида на продукта и страната на произход.
4.4 Продуктите се доставят след като потребителят се свърже със служител на ЕСТЕТИК КЛИМА по телефона или на място в офис/магазин на ЕСТЕТИК КЛИМА и получи потвърждение от потребителят. Потвърждение може да бъде поискано и по електронната поща, посочена от потребителя.

5. Плащане
5.1 Ползвателят може да заплати цената на стока или услуга от сайта, като използва по свой избор един от следните способи:
Плащане на място в наш офис/магазин
Плащане при доставка
Банков превод
Плащане чрез наши партньорски кредитни финансови институции
5.2 Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. В случай на плащане при доставка купувачът получава от служител на ЕСТЕТИК КЛИМА касова бележка и фактура, в случай, че потребителят е юридическо лице, в която е посочена поръчаната стока или услуга. Купувачът предава на служител на ЕСТЕТИК КЛИМА равна на общата сума (включваща цената на стоката, цената на доставка, цена на услугата) посочена във фактурата.

6. Договорът за продажба от между ЕСТЕТИК КЛИМА и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване от страна на ДРУЖЕСТВОТО.

7. Гаранционно обслужване
7.1 За всяка стока на сайта estetik-klima.com се предоставя търговска гаранция, обявена от съответния производител. За всеки продаден продукт се издава валидна гаранционна карта, включваща условията на гаранцията, данните за стоката и продължителността на гаранцията. „ЕСТЕТИК КЛИМА” EООД си запазва правото да откаже гаранционно обслужване на стока, когато:
– гаранционната карта на продукта е изгубена;
– е извършен опит за ремонт от неоторизиран сервиз, включително действия от самия Потребител;
– се установят повреди, причинения от неправилна експлоатация на уреда;
– е нарушена физическата цялост на изделието.
7.2 В зависимост от вида на закупената техника, гаранционното обслужване се поема от „ЕСТЕТИК КЛИМА” EООД или от оторизираните сервизи на партньорите му.
7.3 Независимо от търговската гаранция, за всички стоки важат правилата за законовата гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно Раздел II от Закона за защита на потребителите. Рекламации могат да се подадат към ЕСТЕТИК КЛИМА чрез всяка една от посочените в сайта контактни форми, както и на място в търговския обект. ЕСТЕТИК КЛИМА указва на своите потребители, че орган за алтернативно решаване на спорове са помирителните комисии при Комисия за защита на потребителите, както и онлайн платформата за решаване на спорове.

8. Защита на личните данни
С приемането на настоящите условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от ЕСТЕТИК КЛИМА и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, маркетингови и рекламни цели и анализи на ЕСТЕТИК КЛИМА, участие в игри, промоции и томболи организирани от ДРУЖЕСТВОТО, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели. С оглед изпълнението на изискванията на данъчните закони, на основание чл. 7 от ЗС, чл. 113 и чл. 114 от ЗДДС и чл. 84 от ДОПК, е необходимо клиентът да предостави всички необходими данни – три имена, адрес, ЕГН и т.н. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от ДРУЖЕСТВОТО, както и целите на обработката и използването. “ЕСТЕТИК КЛИМА” EООД изрично уведомява всички ползватели, че ДРУЖЕСТВОТО няма право да предоставя лични данни на трети лица без съгласието им.

9. Допълнителни условия
За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани в сайта стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд, съгласно правилата на родовата и метна подсъдност по ГПК.