Профилактика на климатици

Профилактика на климатици и климатични системи от Естетик Клима ЕООД в Бургас и областта на всички марки и модели климатици.

Климатикът е електроуред, който, за да работи ефективно и безпроблемно и за да има дълъг живот се нуждае от периодично техническо обслужване. Периодичното преглеждане на уреда и навременната компетентна намеса от специализиран екип дава възможност да се избегнат потенциални проблеми по функционалността на климатика, като по този начин се гарантира и по-дългата му експлоатация. Редовно профилактираната система предоставя както по-здравословен и уютен микроклимат в помещението, така и по-нисък разход на консумирана електроенергия, гарантирана от производителя. Предлаганата от фирмата профилактика се състои не само от почистване и дезинфекциране, а предоставя и един мониторинг на вашата климатична система. Профилактиката не е предмет на безплатно гаранционно обслужване и е препоръчително да се извършва всяка година! Няма уред, който да се експлоатира и да работи до безкрайност, без ежегодна проверка на техническото му състояние!

Цени за стандартна профилактика

Описание на дейности по профилактикаТип климатична техника
Стенен климатикСтенен климатикСтенен климатикКолонен, касетъчен климатик
Мощност BTU
7 – 9 – 10 – 12 – 14
Мощност BTU
15 – 16 – 18 – 21 – 22 - 24
Мощност BTU
30 – 36
Мощност BTU
-
Посочените цени са с включено ДДС

Преглед на вътрешно тяло

Почистване на вътрешно тяло

Преглед на външно климатично тяло

Измерване на работно налягане

Измерване на температура на изпарение на фреона

Почистване на филтърна секция

ПрПроверка на електрически връзки

Преглед и почистване на дренажна система

* Опция: почистване на турбина (от 40 до 100 лв.)

80,00 лв. 70,00 лв.
90,00 лв. 80,00 лв.
90,00 лв. 100,00 лв.

Цени за пълна профилактика в сервиз с демонтаж и монтаж

Описание на дейности по профилактикаСтенен тип климатик
Вътрешно или външно тялоВътрешно или външно тялоВътрешно или външно тялоКомплект вътрешно и външно тялоКомплект вътрешно и външно тяло
Комплект вътрешно и външно тяло
Мощност BTU
7 – 9 – 10 – 12 – 14
Мощност BTU
15 – 16 – 18 – 21 – 22 - 24
Мощност BTU
30 – 36
Мощност BTU
7 – 9 – 10 – 12 – 14
Мощност BTU
15 – 16 – 18 – 21 – 22 - 24
Мощност BTU
30 – 36
Посочените цени са с включено ДДС

Посещение на адрес в гр. Бургас

Демонтаж на климатичната техника

Транспортиране до сервиза на фирмата

Детайлно разглобяване на компонентите

Щателно третиране с препарати и измиване с водоструйка

Сглобяване и тестване

Детайлен преглед в работен режим на системата включващ 24 часова проба

Монтаж обратно на обекта

180,00 лв. 200,00 лв. 260,00 лв. 280,00 лв. 340,00 лв. 400,00 лв.

Всички цени са в лева с включен ДДС и могат да бъдат повишавани или понижавани в зависимост от сезона и конюнктурата на пазара, от местонахождението на климатика, както и от броя профилактики на едно място.